Komputerowe rozmowy

on

Komputer to narzędzie, które sprawdza się na wielu płaszczyznach życia. Fakt ten jest widoczny także w zakresie szeroko rozumianej komunikacji, zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej. Możliwość tę gwarantują popularne komunikatory internetowe wśród których znajduje się także Team Speek. Ogólnie rzecz ujmując jest to proste w obsłudze, czytelne i nader przejrzyste rozwiązanie, z którego bez problemu korzystać mogą zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. W tym momencie warto podkreślić, że komunikatory internetowe umożliwiają prowadzenie rozmowy głosowej tudzież korespondencji elektronicznej bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Jedynym warunkiem, jaki należy spełnić jest posiadanie konta, czyli loginu i hasła przez obydwie strony komunikujące się ze sobą. Co prawda Team Speek pozwala także na kontakt telefoniczny z numerami stacjonarnymi i komórkowymi, nie mniej jednak w tej kwestii konieczne jest wykupienie określonego pakietu minutowego, co wiąże się z nakładem finansowym. W przypadku rozmów z wykorzystaniem komunikatora i komputera są całkowicie darmowe, nic więc dziwnego, że alternatywa ta w krótkim czasie zyskała sporą grupę zwolenników. Na uwagę zasługuje także fakt, iż Team Speek umożliwia również prowadzenie rozmów konferencyjnych.

Dodaj komentarz